BHV Center

Boete dreigt bij ontbreken van BHV-er

Bedrijven die de veiligheid op het werk niet serieus nemen en geen bedrijfshulpverlener (BHV-er) in dienst hebben, lopen het risico een fikse boete te krijgen. Veel ondernemers weten volgens het MKB nog steeds niet dat het verplicht is iemand binnen het bedrijf te hebben, die weet hoe te handelen bij gevaarlijke situaties op het werk. Zo iemand kan letsel en schade voorkomen. Sinds 1994 is elk bedrijf in Nederland – volgens de Arbowet – verplicht ten minste één BHV-opgeleid persoon in huis te hebben. Ondernemers die dit niet in orde hebben, riskeren een boete die in de duizenden euro’s kan lopen. De BHV-er moet iemand zijn die gezag heeft in de organisatie. Vandaar ook dat de verplichting geldt voor organisaties waar de werkgever niet alleen gezag heeft over personeel, bezoekers en klanten, maar ook over mogelijke bewoners. Bedrijven en instanties die niet aan de BHV-plicht voldoen, riskeren overigens niet alleen boete, ze lopen óók het risico dat de verzekering niet uitkeert als blijkt dat de BHV niet geregeld was ten tijde van een calamiteit.

BHV-ers zijn zodanig opgeleid dat ze bij calamiteiten niet alleen eerste hulp kunnen verlenen, maar ook in staat zijn om brand te bestrijden, alsmede bezoekers en collega’s te evacueren. Bovendien kunnen ze reanimeren (met een AED). Ze zijn opgeleid tot doortastende hulpverleners, die een zogenoemde ‘voorpost-functie’ bekleden, totdat de professionele hulpverlening ter plaatse is.

Bedrijven die nog geen BHV-er in hun personeelsbestand hebben, wordt met klem geadviseerd dit snel te regelen bij BHV Center in Arnhem. De basiscursus duurt een dag en de verplichte jaarlijkse herhaling duurt een halve dag. Door de jaarlijkse herhalingstraining is de BHV-er altijd op de hoogte van de nieuwste medische en technische inzichten. BHV Center biedt verkorte cursussen, waarbij de volledige materie aan kleine groepjes wordt gedoceerd. Bedrijven en instanties kunnen op die manier alsnog op zeer korte termijn voldoen aan de wettelijke plicht.

Voor BHV-ers die elders de herhalingscursussen volgen, heeft BHV Center altijd een passende oplossing. Tot 31-12-2021 kunnen ondernemers deels gesubsidieerd gebruik maken van de extra voordelige BHV cursussen. De onderstaande prijzen zijn de prijzen na aftrek van € 80,- compensatie (subsidie) per deelnemer die gelden voor ondernemingen die deze regeling laten verlopen via SubsidieNetwerk (www.subsidienetwerk.nl). Wilt u ook in aanmerking komen voor deze speciale prijzen, dan kunt u contact met ons opnemen: 026-3232395.