Universys Group

Uni Home Care

Met onze nieuwe thuiszorg divisie proberen wij met een eigen team van professionele zorgverleners zowel structurele als ad hoc diensten te leveren. Gedurende de COVID-19

Subsidie Netwerk

succes

Subsidieadvies waar u echt wat aan hebt

SubsidieNetwerk is niet als enige bureau actief in de subsidiebranche. Wanneer u op zoek bent naar subsidieadvies zijn er genoeg adviseurs en bureau’s te vinden.

Uni Home Care

Met onze nieuwe thuiszorg divisie proberen wij met een eigen team van professionele zorgverleners zowel structurele als ad hoc diensten te leveren. Gedurende de COVID-19 maanden in 2020 hebben wij gemerkt dat er heel veel behoefte is ontstaan naar zorg voor mensen thuis waardoor de bestaande organisaties niet altijd de adequate zorg voor deze mensen kunnen leveren. Dit is onze inspiratiebron geweest om deze vraag te kunnen beantwoorden en hulpbehoevende mensen de zorg te leveren waar zij (acuut) op zitten te wachten.

Wij kunnen vrijwel alle thuiszorgdiensten voor onze cliënten leveren. Of het nu gaat om persoonlijke verzorging, begeleiding of huishoudelijke hulp, diverse dagelijkse zorg kan door ons geleverd worden. Voor persoonlijke verpleging kunnen wij snel schakelen met onze partners die op medisch niveau de gewenste zorg kunnen leveren. Uiteraard hebben wij de regie in handen, waardoor u maar één aanspreekpunt heeft.

Wij werken kleinschalig en bieden altijd maatwerkoplossingen. Want ieder mens is uniek; en Uni Home Care is ook ontstaan om ieder uniek mens de bijpassende unieke zorg te kunnen leveren. Benieuwd wat wij voor u of uw naaste(n) kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons zorgteam via ons algemeen telefoonnummer. Middels een kort telefonisch gesprek kunnen wij snel bepalen hoe wij u verder kunnen helpen. Zodra u verdere interesse heeft, zullen wij dan middels een thuisbezoek een intake met u of uw naaste(n) houden en u een uitgebreide passende aanbieding doen.

Privacyverklaring

Universys is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Universys
Stenograaf 3
6921 EX Duiven
+31263232395

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Universys verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@universys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Universys verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Universys analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Universys volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Universys verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Universys neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Universys) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Universys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Personalia: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Adresgegevens: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Geslacht: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Geboortedatum: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Geboorteplaats: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Adresgegevens: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Telefoonnummer: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
E-mailadres: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
IP-adres: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Overige gegevens: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Universys verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Universys blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Universys gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Universys en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@universys.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Universys wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Universys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@universys.nl

Universys; uw professioneel adviesbureau

Universys; hét organisatieadviesbureau, met specialisaties in Marketing, Business Development en Business Services.

KLEINE ONDERNEMING, GROTE PLANNEN?

Iedere kleine onderneming heeft de mogelijkheid door te groeien tot een grote(re) onderneming. Echter dienen zaken goed georganiseerd te worden. Met een professioneel ondernemingsplan en een goede sterkte-zwakte (SWOT) analyse komt u al een heel eind. Maar bent u wel in staat om het vervolgens in praktijk te brengen en voort te zetten? Gebrek aan geld, tijd en expertise zijn vaak de struikelblokken voor ondernemers. Inventieve en grote plannen kunnen hierdoor vaak niet tot een succes leiden. Heeft u een kleine onderneming, maar u wilt wél uw plannen realiseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u adviseren, begeleiden en eventueel als intermediair optreden, waardoor u wél de door u beoogde successen behaalt.

 

EEN SUCCES HEB JE NIET TOEVALLIG

Universys is opgericht om de kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Vaak is er geen geld, tijd, expertise of een combinatie hiervan om de dagelijkse werkzaamheden goed uit te voeren.

Men is vaak bezig met routinewerkzaamheden en kan zich vaak moeilijk richten op nieuwe ideeën, oplossingen, toekomstplannen of potentiële klanten.

Gevolg is dat deze bedrijven op middellange tot lange termijn achter raken t.o.v. de concurrentie; innovatie, expertise, strategie en marktaandeel gaan met de dag achteruit. Het wordt een neerwaartse spiraal, waardoor men langzaam maar zeker ten onder zal gaan. Erg Jammer!

 

IEDERE ONDERNEMING VERDIENT HET OM SUCCESVOL TE WORDEN!

Met het juiste advies en professionele begeleiding is het voor iedere ondernemer mogelijk bij te blijven; bij de tijd, bij de ontwikkelingen maar zeker ook bij uw klanten!

Het kan zijn dat u bepaalde zaken te kort komt. U heeft bijvoorbeeld geen manager in huis die uw organisatie structuur kan geven, het personeel kan leiden of zorg draagt voor het contact met uw klanten en deze met het bedrijf bindt. Het kan ook zijn dat u een second opinion nodig heeft voor belangrijke beslissingen binnen uw onderneming waarbij u extra zekerheid wilt hebben.

GENOEG REDENEN OM EEN EXPERT IN DE ARM TE NEMEN…

Een expert die weet wat ondernemen betekent. Een expert die flexibel en multifunctioneel is. Bovenal een expert, die ondanks de professionele werkwijze betaalbaar is. Wilt u ook succesvol ondernemen en wilt u ook een expert in huis halen? Bij Universys bent u op het goede adres!

UniConsultancy is een organisatieadviesbureau met specialisaties op de volgende gebieden:

MARKETING

Jarenlange ervaring in de commerciële sector, heeft ons de nodige theoretische en de praktische kennis opgeleverd. Wij weten erg goed welke activiteiten er nodig zijn voor een bepaalde marketingcampagne; welke middelen dienen er ingezet te worden, wat is de doelgroep, hoe wordt deze doelgroep benaderd, hoeveel budget is er voor nodig, wat levert het uiteindelijk op? Allemaal vraagstukken die wij voor u zullen uitzoeken en eventueel voor u zullen uitvoeren.

BUSINESS DEVELOPMENT

Een buitenlands bedrijf in Nederland?  Nieuw marktkanaal in Nederland? Er zijn diverse scenario’s denkbaar waarbij ‘new business’ in Nederland gegenereerd dient te worden. Wij staan bedrijven succesvol bij in het aanboren van nieuwe markten; alle praktische zaken nemen wij daarbij uit uw handen.

BUSINESS SERVICES

Net niet groot genoeg om bepaalde faciliteiten in eigen huis te halen?

Ontbreken er zaken als een eigen (web)server, telefooncentrale al dan niet met een telefoniste, een administratief medewerker of een boekhouder?

Wij bieden talloze faciliteiten als ‘pakketten’ aan; afhankelijk van uw budget, kunt u alles in huis halen wat u nodig heeft, zonder vaste verplichtingen (zoals arbeidsovereenkomsten, servicecontracten etc.). Vooral voor starters en kleine bedrijven is het erg interessant om gebruik te kunnen maken van veel zaken, zonder hoge investeringen. Overigens bieden wij iedereen maatwerkoplossingen. Wij kunnen u precies datgene aanbieden, welke u zelf wilt of daadwerkelijk nodig heeft. Tussentijds kunnen er altijd wijzigingen doorgevoerd worden. U hoeft zich alleen nog maar bezig te houden waar u goed in bent; ondernemen. De rest doen wij voor u, zodat u het nóg beter kunt!

Universys werkt zowel op ad-hocbasis als op projectbasis. Bij ad-hoc opdrachten kunt u ons elk gewenst moment benaderen en een opdracht geven. U betaalt dan tegen het uurtarief. Een kennismakings- c.q. intakegesprek is overigens altijd kosteloos. Bij projectbasis, spreken we van te voren de werkzaamheden, de aantal uren, de voorwaarden en de prijs af. U weet meteen waar u aan toe bent. Voor tarieven en mogelijkheden, neemt u vrijblijvend contact met ons op.

 

 

SubsidieNetwerk; uw betrouwbare subsidiepartner

SubsidieNetwerk houdt zich vooral bezig om het ondernemen en dus de ondernemers te voorzien van financiële stimuleringsregelingen zoals subsidies, fondsen, garantieregelingen, kredieten, fiscale regelingen en allerlei andere mogelijkheden. Omdat dé ondernemer altijd wel een extra financiële steun kan gebruiken, is het daarom ook belangrijk te achterhalen welke mogelijkheden er allemaal zijn. Er zijn in totaal 3.000+ mogelijkheden waar miljarden Euro’s mee gemoeid zijn. SubsidieNetwerk, de naam zegt het al, is een netwerk van organisaties en professionals waar veel kennis ligt op gebied van het verkrijgen van gelden vanuit deze regelingen. Er is een goed, helder en een eerlijk product ontwikkeld, waarmee iedere ondernemer op maat kan laten uitzoeken wat er allemaal voor hem mogelijk is. En het aller mooiste is dan ook, dat indien niets mogelijk is (dit is dan een uitzonderlijk geval), dat de ondernemer in kwestie dan ook niets hoeft te betalen voor het onderzoek.

Klik hier om naar de website van SubsidieNetwerk te gaan.

BHV Center

Boete dreigt bij ontbreken van BHV-er

Bedrijven die de veiligheid op het werk niet serieus nemen en geen bedrijfshulpverlener (BHV-er) in dienst hebben, lopen het risico een fikse boete te krijgen. Veel ondernemers weten volgens het MKB nog steeds niet dat het verplicht is iemand binnen het bedrijf te hebben, die weet hoe te handelen bij gevaarlijke situaties op het werk. Zo iemand kan letsel en schade voorkomen. Sinds 1994 is elk bedrijf in Nederland – volgens de Arbowet – verplicht ten minste één BHV-opgeleid persoon in huis te hebben. Ondernemers die dit niet in orde hebben, riskeren een boete die in de duizenden euro’s kan lopen. De BHV-er moet iemand zijn die gezag heeft in de organisatie. Vandaar ook dat de verplichting geldt voor organisaties waar de werkgever niet alleen gezag heeft over personeel, bezoekers en klanten, maar ook over mogelijke bewoners. Bedrijven en instanties die niet aan de BHV-plicht voldoen, riskeren overigens niet alleen boete, ze lopen óók het risico dat de verzekering niet uitkeert als blijkt dat de BHV niet geregeld was ten tijde van een calamiteit.

BHV-ers zijn zodanig opgeleid dat ze bij calamiteiten niet alleen eerste hulp kunnen verlenen, maar ook in staat zijn om brand te bestrijden, alsmede bezoekers en collega’s te evacueren. Bovendien kunnen ze reanimeren (met een AED). Ze zijn opgeleid tot doortastende hulpverleners, die een zogenoemde ‘voorpost-functie’ bekleden, totdat de professionele hulpverlening ter plaatse is.

Bedrijven die nog geen BHV-er in hun personeelsbestand hebben, wordt met klem geadviseerd dit snel te regelen bij BHV Center in Arnhem. De basiscursus duurt een dag en de verplichte jaarlijkse herhaling duurt een halve dag. Door de jaarlijkse herhalingstraining is de BHV-er altijd op de hoogte van de nieuwste medische en technische inzichten. BHV Center biedt verkorte cursussen, waarbij de volledige materie aan kleine groepjes wordt gedoceerd. Bedrijven en instanties kunnen op die manier alsnog op zeer korte termijn voldoen aan de wettelijke plicht.

Voor BHV-ers die elders de herhalingscursussen volgen, heeft BHV Center altijd een passende oplossing. Tot 31-12-2021 kunnen ondernemers deels gesubsidieerd gebruik maken van de extra voordelige BHV cursussen. De onderstaande prijzen zijn de prijzen na aftrek van € 80,- compensatie (subsidie) per deelnemer die gelden voor ondernemingen die deze regeling laten verlopen via SubsidieNetwerk (www.subsidienetwerk.nl). Wilt u ook in aanmerking komen voor deze speciale prijzen, dan kunt u contact met ons opnemen: 026-3232395.

1 2 3