Universys Group

Universys; uw professioneel adviesbureau

Universys; hét organisatieadviesbureau, met specialisaties in Marketing, Business Development en Business Services. KLEINE ONDERNEMING, GROTE PLANNEN? Iedere kleine onderneming heeft de mogelijkheid door te groeien

Subsidie Netwerk

SubsidieNetwerk; uw betrouwbare subsidiepartner

Onze divisie voor subsidies, genaamd SubsidieNetwerk, houdt zich vooral bezig om het ondernemen en dus de ondernemers te voorzien van financiële stimuleringsregelingen zoals subsidies, fondsen,

Privacyverklaring

Universys is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Universys
Stenograaf 3
6921 EX Duiven
+31263232395

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Universys verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@universys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Universys verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Universys analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Universys volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Universys verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Universys neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Universys) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Universys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Personalia: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Adresgegevens: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Geslacht: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Geboortedatum: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Geboorteplaats: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Adresgegevens: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Telefoonnummer: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
E-mailadres: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
IP-adres: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen
Overige gegevens: 7 jaar > i.v.m. wettelijke bepalingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Universys verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Universys blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Universys gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Universys en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@universys.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Universys wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Universys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@universys.nl

Universys; uw professioneel adviesbureau

Universys; hét organisatieadviesbureau, met specialisaties in Marketing, Business Development en Business Services.

KLEINE ONDERNEMING, GROTE PLANNEN?

Iedere kleine onderneming heeft de mogelijkheid door te groeien tot een grote(re) onderneming. Echter dienen zaken goed georganiseerd te worden. Met een professioneel ondernemingsplan en een goede sterkte-zwakte (SWOT) analyse komt u al een heel eind. Maar bent u wel in staat om het vervolgens in praktijk te brengen en voort te zetten? Gebrek aan geld, tijd en expertise zijn vaak de struikelblokken voor ondernemers. Inventieve en grote plannen kunnen hierdoor vaak niet tot een succes leiden. Heeft u een kleine onderneming, maar u wilt wél uw plannen realiseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u adviseren, begeleiden en eventueel als intermediair optreden, waardoor u wél de door u beoogde successen behaalt.

EEN SUCCES HEB JE NIET TOEVALLIG

Universys is opgericht om de kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Vaak is er geen geld, tijd, expertise of een combinatie hiervan om de dagelijkse werkzaamheden goed uit te voeren.

Men is vaak bezig met routinewerkzaamheden en kan zich vaak moeilijk richten op nieuwe ideeën, oplossingen, toekomstplannen of potentiële klanten.

Gevolg is dat deze bedrijven op middellange tot lange termijn achter raken t.o.v. de concurrentie; innovatie, expertise, strategie en marktaandeel gaan met de dag achteruit. Het wordt een neerwaartse spiraal, waardoor men langzaam maar zeker ten onder zal gaan. Erg Jammer!

IEDERE ONDERNEMING VERDIENT HET OM SUCCESVOL TE WORDEN!

Met het juiste advies en professionele begeleiding is het voor iedere ondernemer mogelijk bij te blijven; bij de tijd, bij de ontwikkelingen maar zeker ook bij uw klanten!

Het kan zijn dat u bepaalde zaken te kort komt. U heeft bijvoorbeeld geen manager in huis die uw organisatie structuur kan geven, het personeel kan leiden of zorg draagt voor het contact met uw klanten en deze met het bedrijf bindt. Het kan ook zijn dat u een second opinion nodig heeft voor belangrijke beslissingen binnen uw onderneming waarbij u extra zekerheid wilt hebben.

GENOEG REDENEN OM EEN EXPERT IN DE ARM TE NEMEN…

Een expert die weet wat ondernemen betekent. Een expert die flexibel en multifunctioneel is. Bovenal een expert, die ondanks de professionele werkwijze betaalbaar is. Wilt u ook succesvol ondernemen en wilt u ook een expert in huis halen? Bij Universys bent u op het goede adres!

MARKETING

Jarenlange ervaring in de commerciële sector, heeft ons de nodige theoretische en de praktische kennis opgeleverd. Wij weten erg goed welke activiteiten er nodig zijn voor een bepaalde marketingcampagne; welke middelen dienen er ingezet te worden, wat is de doelgroep, hoe wordt deze doelgroep benaderd, hoeveel budget is er voor nodig, wat levert het uiteindelijk op? Allemaal vraagstukken die wij voor u zullen uitzoeken en eventueel voor u zullen uitvoeren.

BUSINESS DEVELOPMENT

Een buitenlands bedrijf in Nederland?  Nieuw marktkanaal in Nederland? Er zijn diverse scenario’s denkbaar waarbij ‘new business’ in Nederland gegenereerd dient te worden. Wij staan bedrijven succesvol bij in het aanboren van nieuwe markten; alle praktische zaken nemen wij daarbij uit uw handen.

BUSINESS SERVICES

Net niet groot genoeg om bepaalde faciliteiten in eigen huis te halen?

Ontbreken er zaken als een eigen (web)server, telefooncentrale al dan niet met een telefoniste, een administratief medewerker of een boekhouder?

Wij bieden talloze faciliteiten als ‘pakketten’ aan; afhankelijk van uw budget, kunt u alles in huis halen wat u nodig heeft, zonder vaste verplichtingen (zoals arbeidsovereenkomsten, servicecontracten etc.). Vooral voor starters en kleine bedrijven is het erg interessant om gebruik te kunnen maken van veel zaken, zonder hoge investeringen. Overigens bieden wij iedereen maatwerkoplossingen. Wij kunnen u precies datgene aanbieden, welke u zelf wilt of daadwerkelijk nodig heeft. Tussentijds kunnen er altijd wijzigingen doorgevoerd worden. U hoeft zich alleen nog maar bezig te houden waar u goed in bent; ondernemen. De rest doen wij voor u, zodat u het nóg beter kunt!

Universys werkt zowel op ad-hocbasis als op projectbasis. Bij ad-hoc opdrachten kunt u ons elk gewenst moment benaderen en een opdracht geven. U betaalt dan tegen het uurtarief. Een kennismakings- c.q. intakegesprek is overigens altijd kosteloos. Bij projectbasis, spreken we van te voren de werkzaamheden, de aantal uren, de voorwaarden en de prijs af. U weet meteen waar u aan toe bent. Voor tarieven en mogelijkheden, neemt u vrijblijvend contact met ons op.

SubsidieNetwerk; uw betrouwbare subsidiepartner

Onze divisie voor subsidies, genaamd SubsidieNetwerk, houdt zich vooral bezig om het ondernemen en dus de ondernemers te voorzien van financiële stimuleringsregelingen zoals subsidies, fondsen, garantieregelingen, kredieten, fiscale regelingen en allerlei andere mogelijkheden. Omdat dé ondernemer altijd wel een extra financiële steun kan gebruiken, is het daarom ook belangrijk te achterhalen welke mogelijkheden er allemaal zijn. Er zijn in totaal 3.000+ mogelijkheden waar miljarden Euro’s mee gemoeid zijn. SubsidieNetwerk, de naam zegt het al, is een netwerk van organisaties en professionals waar veel kennis ligt op gebied van het verkrijgen van gelden vanuit deze regelingen. Er is een goed, helder en een eerlijk product ontwikkeld, waarmee iedere ondernemer op maat kan laten uitzoeken wat er allemaal voor hem mogelijk is. En het aller mooiste is dan ook, dat indien niets mogelijk is (dit is dan een uitzonderlijk geval), dat de ondernemer in kwestie dan ook niets hoeft te betalen voor het onderzoek.

Neem contact met ons op indien u meer te weten wilt komen over SubsidieNetwerk en uw subsidiemogelijkheden.

Profiel van Universys Group

Universys Group is een multifunctioneel bedrijf, welke in 2007 is opgericht als een organisatieadviesbureau en inmiddels uitgegroeid tot een “instituut voor ondernemers”. Het bedrijf houdt zich voortdurend bezig om het ondernemen te moderniseren, optimaliseren en succesvoller te maken.

Samenvoeging van de woorden universum, universeel en systeem vormen de naam Universys. Het universum staat voor heelal; groot en oneindig. Universeel betekent algemeen, allesomvattend en multifunctioneel. Systeem staat voor methode. Samengevat staat universys voor groot, oneindig aan oplossingen, kent weinig beperkingen, is flexibel en dus inzetbaar voor uiteenlopende zaken. En past bewezen methoden toe om de opdrachten tot een succes te brengen, maar wel met unieke resultaten.

Qua kleur is gekozen voor rood, blauw en groen. Niet toevallig; want dit zijn de drie primaire kleuren (bij additieve kleurmenging) waarmee je alle andere kleuren kunt vormen. De betekenis hierachter is diversiteit; wij doen graag zaken met iedereen en staan altijd open voor nieuwe ideeën.

 

GOED GEORGANISEERD…

Een goede organisatie van uw zaken vormt de basis voor uw succes. Een goed management, stabiele en moderne automatisering maar ook een effectieve en multifunctionele website vormen tegenwoordig de basis voor elke onderneming.

Universys Group heeft deze belangrijke elementen zelf in huis en biedt talloze faciliteiten als ‘pakketten’ aan; afhankelijk van uw budget, kunt u alles in huis halen wat u nodig heeft, zonder vaste verplichtingen (zoals arbeidsovereenkomsten, servicecontracten etc.). Vooral voor starters en kleine bedrijven is het erg interessant om gebruik te kunnen maken van veel zaken, zonder hoge investeringen. Overigens bieden wij iedereen maatwerkoplossingen. Wij kunnen u precies datgene aanbieden, welke u zelf wilt of daadwerkelijk nodig heeft. Tussentijds kunnen er altijd wijzigingen doorgevoerd worden. U hoeft zich alleen nog maar bezig te houden waar u goed in bent; ondernemen. De rest doen wij voor u, zodat u het nóg beter kunt!

Elke klant krijgt individuele aandacht en aanpak. Van begin tot het eind. Ongeacht of u ons voor een paar uur nodig heeft of voor paar maanden of jaren, wij gaan even serieus en professioneel om met elke opdracht. Elke klant is even belangrijk voor ons en krijgt altijd de volledige aandacht van ons!

HET SYNONIEM VOOR SUCCES

Universys Group is het synoniem voor succes; alle opdrachten die tot op heden zijn uitgevoerd zijn tot de volle tevredenheid van onze klanten uitgevoerd. Het bewijs is dat wij een erg lange lijst hebben van belangrijke referenties zoals diverse Ministeries en departementen, belangenorganisaties zoals de Koninklijke Horeca Nederland en Slachtofferhulp Nederland, grote organisaties zoals Abn Amro Bank, SNS Bank, maar zeker ook namen in de commerciële sector zoals Unamic/HCN (Xerox Groep), Eismann en Lecturama zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Het geheim achter deze successen is gebaseerd op de bedrijfsfilosofie: “het zaken doen begint pas als de klant binnen is”. Daarmee benadrukken wij hoe belangrijk wij het vinden om onze klanten zo goed mogelijk te behandelen, juist vooral als wij ze eenmaal als klant al binnen hebben. Geen loze beloften, maar daden dus.

Subsidieadvies waar u echt wat aan hebt

succes

SubsidieNetwerk is niet als enige bureau actief in de subsidiebranche. Wanneer u op zoek bent naar subsidieadvies zijn er genoeg adviseurs en bureau’s te vinden. Sterker nog, er zijn genoeg websites waar men een “gratis subsidie scan” kan laten uitvoeren. Waarom zou u dan kosten maken voor een adviseur of subsidieadvies? Simpelweg omdat goed bureau meer doet voor haar klanten dan alleen ‘advies geven’ en daarmee het toeval vrij spel laat.

Leer je klant kennen

Elke dag spreken wij ondernemers. Wij bellen en bezoeken ze en ze bellen ons of schuiven aan in onze ontvangstruimte. Ze willen weten of er subsidie is voor de plannen die zij hebben. Die plannen verschillen natuurlijk per onderneming. De één wilt jongeren met een beperking een kans bieden, een ander wilt gaan importen/exporteren en weer een ander bedrijf is bezig met het ontwikkelen van een nieuw technisch innovatief product. Maar allemaal willen ze weten of er subsidie voor hen is. Met ruim drieduizend subsidiemogelijkheden begrijpt u ook dat er meer mogelijkheden zijn, dan de ondernemer kan overzien. Zo komt het vaak voor dat een bedrijf, voor hetzelfde project, gebruik kan maken van verschillende regelingen, alleen omdat dit ook blijkt aan te sluiten op een andere overheidsdoelstelling waarvoor eveneens subsidie beschikbaar is gesteld. Alleen door onze klanten te leren kennen, goed door te vragen en uw bedrijf tot in de details te begrijpen, is een goed en volledig advies mogelijk. De specialistische kennis van het subsidielandschap is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Een gratis online scan biedt dat allemaal niet.

Subsidieadvies en subsidie aanvragen

Het is mogelijk voor ondernemers om zelf de subsidie aan te vragen, in een aantal gevallen kan dit digitaal. Waarom dan toch een adviseur in de arm nemen? Om verschillende redenen. Onze subsidie adviseurs beschikken over de juiste kennis en blijven up-to-date van alle wijzigingen en veranderingen die er regelmatig plaatsvinden. Juist door die kennis kunnen wij veel sneller schakelen tussen de verschillende regelingen en kost het minder tijd om ze in te dienen. Bovendien zijn er veel factoren die de succeskans kunnen beïnvloeden. Onze adviseurs hebben dit overzicht. Hierdoor halen we het meest optimale resultaat uit de subsidiemogelijkheden. Dus profiteer ook van onze kennis en expertise voor een goed en gedegen subsidieadvies.

Een subsidieadviseur is als een automonteur

Misschien een vreemde vergelijking, maar denkt u er toch eens over na. Natuurlijk, u kunt zelf aan uw auto sleutelen. Maar het kost u minder tijd, irritatie en frustratie als u de auto naar een garage brengt. Daarbij is het vooral belangrijk wanneer u weer in uw auto kunt rijden. Hoe de monteur de auto repareert en welke technische kennis hij daarvoor moet hebben is minder belangrijk. Zo werkt het ook bij een subsidieadviseur. Wij leveren de beste subsidiemogelijkheden voor u en het best mogelijke resultaat bij het aanvragen. Hierbij bespaart u uzelf tijd, frustratie en irritatie en hoeft u zich geen zorgen te maken om de kwaliteit.

In welke industrie, sector of markt u ook actief bent, SubsidieNetwerk kan met haar expertise en veelzijdige kennis een gedegen subsidieadvies geven. Neem vandaag nog contact op met een subsidieadviseur.

1 2